అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ రోజున దివ్యాంగ ఓటర్ల అందరికి ఉచిత రవాణా సదుపాయం ఏర్పాటు చేయబడినది.వివరాలకు 08545-231402 సంప్రదించగలరు

Expenditure Details of Candidates. TSLA-2018

Assembly Constituencies: 1

 

Total Voters: 221418

Total Population: 577758

Sl.No Name of the Officer Designation ContactNo Email ID
1 Smt Sweta Mohanty, IAS District Collector & District Election officer 9100986626 collector-wnp[at]telangana[dot]gov[dot]in
2 Sri D. Venugopal Joint Collector & Dy.District Election officer 9100904724 jc-wnp[at]telangana[dot]gov[dot]in
3 Smt. K. Apoorva, IPS Superintendent of Police 8332881100 sp[at]wnp
[dot]
tspolice[dot]gov[dot]in
4 K. Chandra Reddy,
RDO
Returning officer 9000101501 rdo[dot]wnp[at]gmail[dot]com
5 Sri.Harilal Tahsildar, Ghanpur 9000101527 tah[dot]ghanpoor[at]gmail[dot]com
6 Sri.RadhaKrishna Tahsildar,Gopalpet 9000101528 tah[dot]gopalpet[at]gmail[dot]com
7 Sri.Srinivasalu Tahsildar, Pebbair 9000101524 tah[dot]pebbair[at]gmail[dot]com
8 Sri.Ghansi Ram Tahsildar, Peddamandadi 9000101526 tah[dot]peddamandadi[at]gmail[dot]com
9 Sri.Laxman Rao Tahsildar, Revally 9100904735 tah[dot]revally[at]gmail[dot]com
10 Sri.Srinivasa Rao Tahsildar, SriRangapur 9100904734 tah[dot]srirangapoor[at]gmail[dot]com
11 Sri. Shanti Lal Tahsildar, Wanaparthy 9000101531 tah[dot]wanaparthy[at]gmail[dot]com
12 Sri.M.K Ravindra Nath Tahsildar, Addakal 9000101451 tah[dot]addakal[at]gmail[dot]com
13 Sri. L. Muneppa Tahsildar, Moosapet 9100901422 tah[dot]musapet[at]gmail[dot]com
overseas eci website overseas overseas
service portal service portal service portal overseas
service portal service portal service portal service portal
For any compliant (or) information regarding Elections 24 X 7 hours Toll free number 08545-231402
Voter Awareness