ముగించు
కే సి ఆర్
గౌరవనీయ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు
శ్రీ సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి
గౌరవనీయ వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్, పౌర సరఫరాల మంత్రి శ్రీ సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి
జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ & కలెక్టర్
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీమతి షేక్ యస్మీన్ బాషా, IAS

జిల్లా కొరకు ఒకేమాటలో