ముగించు

విద్యుత్

33/11 కె వి సుగూర్ ఎస్ ఎస్

ల్యాండ్మార్క్:పెబ్బైర్ రోడ్, పెబ్బైర్[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9542820396
పిన్కోడ్: 509104

33/11 కెవి ఎస్ఎస్ కల్వరాల

ల్యాండ్మార్క్: వీపంగండ్ల రోడ్, వీపనగండ్ల[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9121982922
పిన్కోడ్: 509105

33/11 కెవి ఎస్ఎస్ బుసిరెడ్డిపల్లి

ల్యాండ్మార్క్: హైస్కూల్ దగ్గర, పానగల్ [విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9440813505
పిన్కోడ్: 509120

33/11 కెవి ఎస్ఎస్ రాజపేట

విభాగం పేరు: వనపార్తి గ్రామీణ, మైలురాయి: కోతకోట రహదారి, రాజపేట, వనపర్తి జిల్లా.

ఫోన్ : 9491398802
వర్గం / పద్ధతి: సబ్స్టేషన్
పిన్కోడ్: 509103

33/11 కెవి ఎస్ఎస్ షాపూర్

ల్యాండ్మార్క్: కర్ణే తండా దగ్గర , ఘన్పూర్[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9440813498
పిన్కోడ్: 509380

33/11 కెవి కంచిరావుపల్లి ఎస్ ఎస్

ల్యాండ్మార్క్:వనపర్తి రోడ్, పెబ్బైర్[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9010261490
పిన్కోడ్: 509104

33/11 కెవి కడుకుంట్ల ఎస్.ఎస్

విభాగం పేరు: వనపార్తి గ్రామీణ, మైలురాయి: పెద్దగుడెం రోడ్, కడుకుంట్ల, వనపర్తి జిల్లా

ఫోన్ : 9491398802
వర్గం / పద్ధతి: సబ్స్టేషన్
పిన్కోడ్: 509105

33/11 కెవి కనిమెట్ట ఎస్ఎస్

ల్యాండ్మార్క్: NH 44 దగ్గర, కొత్తకోట[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9640480737
పిన్కోడ్: 509381

33/11 కెవి కమలుద్దిన్పూర్

ల్యాండ్మార్క్: ఏరియా హాస్పిటల్ దగ్గర , ఘన్పూర్[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 7382605893
పిన్కోడ్: 509380

33/11 కెవి కేతెపల్లి ఎస్ఎస్

ల్యాండ్మార్క్: రైస్ మిల్లు దగ్గర, పానగల్ [విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9678331792
పిన్కోడ్: 509120