ముగించు

విద్యుత్

33/11 KV రమన్ పాడ్ ఎస్ఎస్

ల్యాండ్మార్క్: పంప్ హౌస్ రోడ్, కొత్తకోట[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9440813499
పిన్కోడ్: 509381

33/11 కె వి అమరచింత ఎస్ ఎస్

ల్యాండ్మార్క్: మరికల్ రోడ్, ఆత్మకూర్[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9502561103
పిన్కోడ్: 509131

33/11 కె వి అమ్మైపల్లీ ఎక్స్ రోడ్ ఎస్ ఎస్

ల్యాండ్మార్క్:వీపనగండ్ల రోడ్, వీపనగండ్ల[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9440813504
పిన్కోడ్: 509105

33/11 కె వి అయ్యవారిపల్లి ఎస్ ఎస్

ల్యాండ్మార్క్:పెబ్బైర్ రోడ్, పెబ్బైర్[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9542762369
పిన్కోడ్: 509104

33/11 కె వి ఆత్మకూర్ ఎస్ ఎస్

Landmark : Jurala Road, Atmakur[Section], Wanaparthy[D].

ఫోన్ : 9502561101
పిన్కోడ్: 509131

33/11 కె వి పెబ్బైర్ ఎస్ ఎస్

ల్యాండ్మార్క్: కొల్లాపూర్ రోడ్, కొత్తకోట[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 7382605884
పిన్కోడ్: 509104

33/11 కె వి బెక్కెం ఎస్ ఎస్

ల్యాండ్మార్క్:వీపనగండ్ల రోడ్, వీపనగండ్ల[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 9440813504
పిన్కోడ్: 509105

33/11 కె వి మిట్ట నందిమల్ల ఎస్ ఎస్

ల్యాండ్మార్క్: విలేజ్ రోడ్, ఆత్మకూర్[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 8185941601
పిన్కోడ్: 509131

33/11 కె వి శ్రీరంగాపూర్ ఎస్ ఎస్

ల్యాండ్మార్క్: బి సి హాస్టల్ దగర, పెబ్బైర్[విభాగం], వనపర్తి[జి].

ఫోన్ : 8466926974
పిన్కోడ్: 509104