ముగించు

ఫోటో గ్యాలరీ

గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ తేజస్ నంద్లాల్ పవార్, IAS గోపాల్‌పేట నర్సరీని సందర్శించారు.

గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ తేజస్ నంద్లాల్ పవార్, IAS, వనపర్తి MCH ఆసుపత్రిని సందర్శించారు.

వనపర్తి ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిని గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ.తేజస్ నంద్ లాల్ పవార్,ఐ.ఏ.ఎస్ గారు సందర్శించారు..

బీసీ సంక్షేమ విద్యార్థులకు రెండు రోజుల ఎవరెస్టు అధిరోహణ శిక్షణ.

రెడ్ క్రాస్ సంస్థ ద్వారా రాష్ట్ర గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళ సై సౌందర రాజన్ చేతుల మీదుగా బంగారు పథకాన్ని, ట్రోఫీని అందుకున్న జిల్లా కలెక్టర్ షేక్ యాస్మిన్ బాషా