ముగించు

ఫోటో గ్యాలరీ

విపత్తు నిర్వహణ -NDRF – KDR పాలిటెక్నిక్ కళాశాల వనపర్తి ప్లేగ్రౌండ్‌లో జిల్లా స్థాయి ఆఫ్-సైట్ మాక్ ఎక్సర్సైజ్ .

9 కేటగిరీలలో ఎంపికైన 27 ఆదర్శ గ్రామ పంచాయతీలకు జిల్లాస్థాయి జాతీయ స్థాయి అవార్డుల ప్రధానో త్సవం

గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ వనపర్తి సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు.

వనపర్తి సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు.

గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ తేజస్ నంద్లాల్ పవార్, IAS గోపాల్‌పేట నర్సరీని సందర్శించారు.

గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ తేజస్ నంద్లాల్ పవార్, IAS, వనపర్తి MCH ఆసుపత్రిని సందర్శించారు.

వనపర్తి ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిని గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ.తేజస్ నంద్ లాల్ పవార్,ఐ.ఏ.ఎస్ గారు సందర్శించారు..

బీసీ సంక్షేమ విద్యార్థులకు రెండు రోజుల ఎవరెస్టు అధిరోహణ శిక్షణ.