ముగించు

నియోజకవర్గాలు

వనపర్తి జిల్లాలో మొత్తం నియోజకవర్గాల సంఖ్య 1.

నియోజకవర్గం పేరు: వనపార్తి

శాసనసభ సభ్యుడి పేరు: శ్రీ సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి.