ముగించు

పురపాలక

అమరచింత మునిసిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ. రమేష్ అమరచింత, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : muncipalityamarchinta[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 6303435647
పిన్కోడ్: 509130

ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ. రమేష్. ఆత్మకూరు, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : atmakurmuncipality[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9346977059
పిన్కోడ్: 509131

కొత్తకోట మునిసిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ. వెంకటేశ్వరులు కొత్తకోట, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : mckothakota[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9494855803
పిన్కోడ్: 509381

పెబ్బైర్ మునిసిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ. జాన్ కృపాకర్ పెబ్బైర్, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : mcpebbair[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032748968
పిన్కోడ్: 509104

వనపర్తి మున్సిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ మహేశ్వర్ రెడ్డి. వనపర్తి, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : commissioner[dot]wnpmplty[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9849905923
పిన్కోడ్: 509103