ముగించు

పురపాలక

అమరచింత మునిసిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ. Md.ఖాజా అమరచింత, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : muncipalityamarchinta[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9676555355
పిన్కోడ్: 509130

ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ. బి.ఎన్.కె.రమేష్ ఆత్మకూరు, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : atmakurmuncipality[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 6303435647
పిన్కోడ్: 509131

కొత్తకోట మునిసిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ. శ్రీనివాసులు కొత్తకోట, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : mckothakota[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440418505
పిన్కోడ్: 509381

పెబ్బైర్ మునిసిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ. ఆదిశేషు పెబ్బైర్, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : mcpebbair[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9963220560
పిన్కోడ్: 509104

వనపర్తి మున్సిపాలిటీ

కమిషనర్ పేరు: శ్రీ. జి. విక్రమ్ సింహ రెడ్డి. వనపర్తి, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : commissioner[dot]wnpmplty[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9849905923
పిన్కోడ్: 509103