ముగించు

చికిత్సాలయాలు

జివిఆర్ హాస్పిటల్ పెబ్బైర్

డాక్టర్ రాఘవులు, జివిఆర్ హాస్పిటల్, పెబ్బైర్, వనపార్తి (జిల్లా).

ఫోన్ : 99088223478
వర్గం / పద్ధతి: ప్రైవేటు హాస్పిటల్
పిన్కోడ్: 509104

డా. రమేష్ బాబు ఆసుపత్రి

ఇంటి.నం: 40-62, ఎస్ బిహెచ్ రోడ్, వనపర్తి, వనపర్తి (జిల్లా).

ఫోన్ : 9440268254
వర్గం / పద్ధతి: ప్రైవేట్ హాస్పిటల్
పిన్కోడ్: 509103

డాక్టర్ బ్రహ్మారెడ్డి ప్రజా వైద్య శాల

డాక్టర్ ముజీబ్, డాక్టర్ బ్రహ్మారెడ్డి ప్రజా వైద్య శాల, అత్మకుర్, వనపార్తి(జిల్లా).

ఫోన్ : 9949641176
వర్గం / పద్ధతి: ప్రైవేటు హాస్పిటల్
పిన్కోడ్: 509131

పి హెచ్ సి అప్పరాల

అప్పరాలా, కోతకోట మండలం, వనపర్తి జిల్లా.

ఫోన్ : 9030650614
వర్గం / పద్ధతి: పి హెచ్ సి
పిన్కోడ్: 509381

పి హెచ్ సి కడుకుంట్ల

కడుకుంట్ల, వనపర్తి మండలం, వనపర్తి జిల్లా.

ఫోన్ : 9951666091
వర్గం / పద్ధతి: పి హెచ్ సి
పిన్కోడ్: 509103

పి హెచ్ సి కమలుద్దీన్‌పూర్

కమలుద్దీన్‌పూర్, ఘన్‌పూర్ మండలం, వనపర్తి జిల్లా.

ఫోన్ : 7799510558
వర్గం / పద్ధతి: పి హెచ్ సి
పిన్కోడ్: 509380

పి హెచ్ సి తిప్పడంపల్లి

తిప్పడంపల్లి గ్రామం, ఆత్మకూర్ మండలం, వనపర్తి జిల్లా.

ఫోన్ : 8639240773
వర్గం / పద్ధతి: పి హెచ్ సి
పిన్కోడ్: 509131

పి హెచ్ సి పానగల్

తహసిల్దార్ కార్యాలయం సమీపంలో, పానగల్, పానగల్ మండలం, వనపార్తి జిల్లా.

ఫోన్ : 9491530217
వర్గం / పద్ధతి: పి హెచ్ సి
పిన్కోడ్: 509120

పి హెచ్ సి పెద్దమందడి

వనపర్తి రోడ్, పెద్దమందడి, వనపర్తి జిల్లా.

ఫోన్ : 8074576194
వర్గం / పద్ధతి: పి హెచ్ సి
పిన్కోడ్: 509103