ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

MJPTBCWREIS జెఆర్. కళాశాల(బాలురు),చిట్యాల

చిట్యాల[గ్రా], వనపర్తి[జి].

ఇమెయిల్ : VENKATESWARLU19[at]GMAIL[dot]COM
ఫోన్ : 9440420152
వర్గం / పద్ధతి: హయ్యర్ సెకండరీ 11 & 12 తరగతులతో మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509103

TSSWR జూనియర్ కళాశాల (బాలురు), మదనపురం

మదనాపురం[V],మదనాపురం[M],వనపర్తి[D]

ఫోన్ : 9949356341
పిన్కోడ్: 509110

TSSWR బాలికల జూనియర్ కళాశాల

నాగవరం[V],వనపర్తి[M], వనపర్తి[D].

వర్గం / పద్ధతి: హయ్యర్ సెకండరీ 11 & 12 తరగతులతో మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509103

TSWREIS జూనియర్ కళాశాల(బాలురు)

మదనాపూర్, వనపర్తి జిల్లా.

ఇమెయిల్ : bkkm8physics[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9949356341
వర్గం / పద్ధతి: హయ్యర్ సెకండరీ గ్రేడ్‌లతో మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509110

TWREIS జెఆర్. కాలేజ్ (బాలికల)

వనపర్తి[గ్రా], వనపర్తి[జి].

ఇమెయిల్ : shailaja19[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490957315
వర్గం / పద్ధతి: Higher Secondary only with grades 11 & 12
పిన్కోడ్: 509103

కెజిఎన్ వొకేషనల్ జూనియర్ కళాశాల, వనపర్తి

వనపర్తి[గ్రా], వనపర్తి[జి].

ఇమెయిల్ : KVRMOHAN[at]GMAIL[dot]COM
ఫోన్ : 9866943342
వర్గం / పద్ధతి: హయ్యర్ సెకండరీ 11 & 12 తరగతులతో మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509103

జాగ్రుతి జూనియర్ కాలేజ్

వనపర్తి[గ్రా], వనపర్తి[జి].

ఇమెయిల్ : KURMAIAH[at]GMAIL[dot]COM
ఫోన్ : 9191387769
వర్గం / పద్ధతి: హయ్యర్ సెకండరీ 11 & 12 తరగతులతో మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509103

డా.బాలకృష్ణ ఒకేషనల్ మెమోరియల్ జెఆర్ .కాలేజ్

వనపర్తి[గ్రా], వనపర్తి[జి].

ఇమెయిల్ : SHIYA[at]GMAIL[dot]COM
ఫోన్ : 9177565405
వర్గం / పద్ధతి: హయ్యర్ సెకండరీ 11 & 12 తరగతులతో మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509103

నివేదిత జూనియర్ కళాశాల

కొత్తకోట[గ్రా], వనపర్తి[జి].

ఇమెయిల్ : nivedithajrcollegekothala[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9948655747
వర్గం / పద్ధతి: హయ్యర్ సెకండరీ 11 & 12 తరగతులతో మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509381

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల (బాలురు)

వనపర్తి[గ్రా], వనపర్తి[జి].

ఇమెయిల్ : ABC[at]GMAIL[dot]COM
ఫోన్ : 9490406382
వర్గం / పద్ధతి: హయ్యర్ సెకండరీ 11 & 12 తరగతులతో మాత్రమే
పిన్కోడ్: 509103