ముగించు

వ్యవస్థా పట్టిక

జిల్లా కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)
అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ)
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
సూపరింటెండెంట్స్