ముగించు

పోలీస్

వనపార్తిలో పోలీసు స్టేషన్లు

  • వనపార్తి గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్

          చిరునామా: ఆర్డీఓ కార్యాలయం దగ్గర, మెయిన్ రోడ్, వనపార్తి.

          పిన్కోడ్: 509103.

  • వనపార్తి అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్

          చిరునామా: ఇందిరా పార్క్ దగ్గర, వనపార్తి.

          పిన్కోడ్: 509103.