ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
1.శ్రీ రంగనాయక ఆలయం.
 
2.ఘన్పూర్ కోట.
 
3.పానగల్ కోట.
 
4.వనపర్తి ప్యాలెస్.
 
5.సరలసాగర్ ప్రాజెక్ట్.
 

శ్రీ రంగనాయక దేవాలయం

వర్గం అడ్వెంచర్, చరిత్ర ప్రసిద్ధమైనవి, ధార్మిక

శ్రీ రంగనాయకస్వామి ఆలయం వనపార్తి జిల్లాలోని శ్రీరంగపూర్ వద్ద ఉంది. శ్రీ రంగనాయకస్వామిటెంపుల్ 18 వ శతాబ్దంలో నిర్మించబడింది A.D. పురాణాల ప్రకారం, విజయనగర పాలకుడు కృష్ణదేవరాయ…