ముగించు

పత్రాలు

పత్రాన్నికేటగిరీ వారీగా ఫిల్టర్ చేయండి

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది చూడండి / డౌన్‌లోడ్ చేయండి
సెన్సస్ 10/06/2020 చూడు (531 KB)
జిల్లా ప్రొఫైల్ 07/12/2021 చూడు (56 KB)
వార్షిక నివేదిక 01/12/2016 చూడు (1 MB)