ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
1 శ్రీ.తేజస్ నంద్ లాల్ పవార్, ఐ.ఏ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్ & మేజిస్ట్రేట్.collector-wnp[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము-వనపర్తి.9100904739
a శ్రీ.సంచిత్ గంగ్వార్, IASఅదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)aclb[dot]wnpty[at]gmail[dot]comసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము-వనపర్తి.9100904723
1 శ్రీ.మెంచు. నగేష్అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ)jc-wnp[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము-వనపర్తి.9100904724

పోలీసు విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
SP శ్రీమతి .రక్షిత కె.మూర్తి, IPSజిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్sp[at]wnp[dot]tspolice[dot]gov[dot]inఎస్పీ ఆఫీస్, వనపర్తి8712670600
1 శ్రీ .టి రామదాసుఅదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్addlsp-admn-wnp[at]tspolice[dot]gov[dot]inఎస్పీ ఆఫీస్, వనపర్తి8712670601