ముగించు

అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు

జిల్లాలోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల వివరాలు:

వనపర్తి జిల్లాలో ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పూర్తిగా కవర్ చేయబడింది, అంటే 78-వనపర్తి తదుపరి కొల్లాపూర్, మక్తల్ మరియు దేవరకద్ర నియోజకవర్గాలు పాక్షికంగా కవర్ చేయబడ్డాయి.

క్రమసంఖ్య

జిల్లా పేరు

నియోజకవర్గాల సంఖ్య

నియోజకవర్గం సంఖ్య & పేరు

1

వనపర్తి

04

78-వనపర్తి  (పూర్తి నియోజకవర్గం)

76-దేవరకద్ర (భాగం నియోజకవర్గం)

77-మక్తల్ (భాగం నియోజకవర్గం)

85-కొల్లాపూర్ (భాగం నియోజకవర్గం)

 

వనపర్తి జిల్లా ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారుల వివరాలు:

కింది పోస్టులను ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్లుగా భారత ఎన్నికల సంఘం నోటిఫై చేసింది

క్రమసంఖ్య

జిల్లా పేరు

అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పేరు

మండలం పేరు

మొత్తం  పోలింగ్ స్టేషన్‌లు

1

 

వనపర్తి

 

 

 

 

78-వనపర్తి

వనపర్తి

102

2

పెబ్బైర్

43

3

గోపాల్‌పేట

33

4

పెద్దమందడి

33

5

ఘనపూర్

39

6

రేవల్లి

16

7

శ్రీరంగాపూర్

17

8

మూసాపేట్

2

9

అడ్డాకల్

5

10

76-దేవరకద్ర (భాగం నియోజకవర్గం)

మదనపూర్

29

11

కొత్తకోట

60

12

77-మక్తల్

(భాగం నియోజకవర్గం)

అమర్చింత

26

13

ఆత్మకూర్

35

14

85-కొల్లాపూర్

(భాగం నియోజకవర్గం)

వీపనగండ్ల

28

15

చిన్నంబావి

30

16

పానగల్

43

మొత్తం

541

 

వనపర్తి జిల్లా ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారుల వివరాలు:

కింది పోస్టులను ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్లుగా భారత ఎన్నికల సంఘం నోటిఫై చేసింది

క్రమ సంఖ్య

AC సంఖ్య & పేరు

ERO పేరు

ERO యొక్క హోదా

1

76-దేవరకద్ర

శ్రీమతి జ్యోతి

ERO & CEO, ZP, మహబూబ్ నగర్

2

77-మక్తల్

శ్రీ.పి.రామచందర్

ERO & రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి, నారాయణపేట

3

78-వనపర్తి

శ్రీ ఎస్.పద్మావతి

ERO & రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి, వనపర్తి

4

85-కొల్లాపూర్

శ్రీ.వి.హనుమా నాయక్

ERO & రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి, కొల్లాపూర్

వనపర్తి జిల్లాలోని కింది నియోజకవర్గాల్లోని బీఎల్‌వో, బీఎల్‌వో సూపర్‌వైజర్‌ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

క్రమ సంఖ్య

AC సంఖ్య & పేరు

పోలింగ్ స్టేషన్ల మొత్తం సంఖ్య

నియమించబడిన BLOల సంఖ్య

నియమించబడిన సూపర్‌వైజర్ల సంఖ్య

1

78-వనపర్తి

290

290

29

2

76-దేవరకద్ర

89

89

9

3

77-మక్తల్

61

61

6

4

85-కొల్లాపూర్

101

101

10

మొత్తం

541

541

54

05.01.2023 నాటికి పోలింగ్ స్టేషన్‌ల జాబితా మరియు ఓటర్ల వనపర్తి – 78 AC:

క్రమ సంఖ్ మండలం పేరు పోలింగ్ స్టేషన్ల మొత్తం సంఖ్య పురుషులు స్త్రీలు ఇతరులు మొత్తం
1 వనపర్తి 102 41801 41613 2 83416
2 పెబ్బైర్ 43 19244 19096 1 38341
3 గోపాల్ పేట్
33 14368 14252 0 28620
4 పెద్దమందడి 33 14666 14734 0 29400
5 ఘనపూర్ 39 15442 15005 1 30448
6 రేవళ్ళి
16 8321 8058 0 16379
7 శ్రీరంగాపూర్ 17 7597 7552 1 15150
8 మూసాపేట్ 2 639 620 0 1259
9 అడ్డకల్ 5 1752 1746 0 3498
10 మొత్తం
290 123830 122676 5 246511